آشنایی با وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم

صادق خلیلیان در سال 1338 در شهر اهواز به دنیا‌ آمد

وی دارای مدرک کارشناسی خاک شناسی (دانشگاه چمران اهواز) و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی (دانشگاه تربيت مدرس) و همچنین دکترای اقتصاد منابع طبیعی(دانشگاه تربيت مدرس) است.

صادق خلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه است و بیش از 30 عنوان مقاله علمی پژوهشی ارائه داده است.

صادق خلیلیان در سال 1388 و توسط محمود احمدي نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شوراي اسلامي معرفي و در روز 12 شهريور همان سال با كسب اكثريت آرا انتخاب شد.

برخي از سوابق اجرایی صادق خلیلیان:

  • معاون دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو هیات رئیسه دانشگاه تربیت مدرس
  • معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
  • دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
  • عضو شوراي عالي بيمه در سال‌هاي ‪۱۳۸۴-۸۶
  • عضو شوراي عالي بانك‌ها در سال‌هاي ‪۱۳۸۴-۸۵
  • معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تربيت مدرس
  • رئيس دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس ‪۷۸-۷۷

 وزراي كشاورزي دولت هاي نهم و دهم

مراسم توديع و معارفه وزراي جهاد كشاورزي

صادق خليليان

صادق خليليان


ایمیل سیستم آموزش اتوماسیوت تغذیه تلفنها