X
تبلیغات
دانشگاه شاهد - آشنایی با وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم
 

آشنایی با وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم

صادق خلیلیان در سال 1338 در شهر اهواز به دنیا‌ آمد

وی دارای مدرک کارشناسی خاک شناسی (دانشگاه چمران اهواز) و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی (دانشگاه تربيت مدرس) و همچنین دکترای اقتصاد منابع طبیعی(دانشگاه تربيت مدرس) است.

صادق خلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه است و بیش از 30 عنوان مقاله علمی پژوهشی ارائه داده است.

صادق خلیلیان در سال 1388 و توسط محمود احمدي نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شوراي اسلامي معرفي و در روز 12 شهريور همان سال با كسب اكثريت آرا انتخاب شد.

برخي از سوابق اجرایی صادق خلیلیان:

  • معاون دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو هیات رئیسه دانشگاه تربیت مدرس
  • معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
  • دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
  • عضو شوراي عالي بيمه در سال‌هاي ‪۱۳۸۴-۸۶
  • عضو شوراي عالي بانك‌ها در سال‌هاي ‪۱۳۸۴-۸۵
  • معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تربيت مدرس
  • رئيس دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس ‪۷۸-۷۷

 وزراي كشاورزي دولت هاي نهم و دهم

مراسم توديع و معارفه وزراي جهاد كشاورزي

صادق خليليان

صادق خليليان


ایمیل سیستم آموزش اتوماسیوت تغذیه تلفنها